Yhdistetty maapähkinöiden korjuutekniikka nostoketjusta ja lapioketjusta

(1) Yleinen suunnittelu ja toimintaperiaate

Hissiketjun ja lapioketjun yhdistelmän kuljetus- ja puhdistuslaitemaapähkinäkorjuukonekoostuu hissiketjusta.Esimerkkinä tyypillisen lapioketjuyhdistelmän maapähkinäkorjuukoneeseen kuuluu pääasiassa ripustin, runko, kaivulapio, hissiketjulaite, Tärinälaitteen, ritilän, maapyörän ja voimansiirtolaitteen erityinen rakenne on näkyy kuvassa 1. Käytön aikana kaivulapio lapioi maapähkinäjuuren pohjaa tietyssä kulmassa, jotta maapähkinät lapioituvat maaperään.Nostoketju kuljettaa lapiotut maapähkinät ja maaperän taaksepäin ja ylöspäin, ja tärinäpyörä liikkuu tietyllä amplitudilla nostoketjun pystysuunnassa.Tärise edestakaisin ravistaaksesi maapähkinöiden juurista maaperän.Maan poistamisen jälkeen maapähkinät lähetetään hissiketjun korkeimpaan päähän ja heitetään sitten taka-aidalle.Nosta kuivauksen jälkeen.

1. Kaivulapio;2. Nostoketjulaite;3. Maapyörä;4. tärisevä lianpoistolaite;Input akseli;10 vaihdelaatikko;11 värähtelyvoiman ulostuloakseli;12 värinähihnan välitysmekanismi;13 litran kuljetusketjun tehon ulostuloakseli;14 litran kuljetushihnan voimansiirtomekanismi

Kuva 1 Rakennekaavio lapio-ketju yhdistettynämaapähkinäkorjuukone

(2) Keskeisten komponenttien suunnittelu

① Voimansiirtojärjestelmän suunnittelu

Lapio-ketju yhdistettynämaapähkinäkorjuukonekäytetään yhdessä traktorin kanssa, ja traktorin tehon ulostuloakselin yleisnivel on kytketty koneen tehonottoakseliin koneen lähdetehon tuottamiseksi.Tämän koneen voimansiirtojärjestelmä on jaettu kahteen polkuun, joista toinen välittää tehon kaksoisnapsauttamalla tärisevään pyörään, joka toimii tärisevänä ja maaperän puhdistajana;toinen polku antaa tehoa nostoketjun tankokokoonpanolle kaivettujen maapähkinöiden kuljettamiseen taaksepäin.Kaksisuuntainen voimansiirtojärjestelmä on toisistaan ​​riippumaton ja symmetrisesti sijoitettu koneen molemmille puolille, mikä tekee koneesta paremman tasapainon ja varmistaa koneen sujuvan toiminnan käytön aikana.

②Värisevän lianpoistolaitteen suunnittelu

Kuvassa 2 on esitetty tärinäpuhdistuslaitteen rakenne, joka koostuu tukivarresta, tangosta, epäkeskoholkista, käyttöakselista, tärinäakselista, kalanruotokiinnityslevystä ja tärypyörästä.Vetoakseli ja tärinäakseli on asennettu harvesterin runkoon, ja vetoakselia käyttää voimansiirtopyörä.Hissiketjun alapään molemmilla puolilla on tukivarret, tangot, epäkeskoholkit, kalanruotokiinnityslevyt ja tärypyörät.Epäkeskoholkit on liitetty kiinteästi käyttöakseliin.Päät on saranoitu vastaavasti tukivarren ja iskunakselin päähän, ja tukivarren toinen pää on saranoitu runkoon.Kalanruoto-asennuslevyn yläosa on kiinteästi yhdistetty iskunvarsiakseliin, jalan kaksi päätä on vastaavasti saranoitu iskupyörän kanssa ja nostoketju on tuettu iskunvaimentimilla.Kun tärinäkäyttöakseli pyörii, tanko tekee epäkeskistä edestakaista liikettä käyttöakselilla siten, että tärinäpyörä värähtelee edestakaisin nostoketjun pystysuunnassa ja ketjutankokokoonpano nostoprosessin aikana ravistaa jatkuvasti maapähkinän juuressa.

1 Varsi: 2 vetoakselin holkki;3 sauva;4 voimansiirtopyörän;5 epäkesko holkki;6 vetoakseli;7 tärinäakseli;8 kalanruoto-asennuslevy;nostoketju

Kuva 2 Tärinä- ja lianpoistolaitteen rakennekaavio

Nostoketjun ja lapioketjun tutkimus ja kehitys yhdistettynämaapähkinäkorjuukonevoi suorittaa louhinta-, maaperänpuhdistus- ja laskemistoiminnot kerralla.Kokonaishävikkiaste on 1,74 %, vahinkoaste 0,4 % ja maaperän kantoaste 7,25 %.Sen puhdas tuottavuus saavuttaa 0,29 h㎡/h, mikä voi säästää yli 70 % työtunteja ja alentaa puunkorjuun kustannuksia verrattuna manuaaliseen puunkorjuuseen.


Postitusaika: 17.3.2022