Kiven poimija

  • 4UQL-1600III Rock picker

    4UQL-1600III Kivenpoiminta

    Viljelymaan kivet vaikuttavat suuresti istutustuloihin, ja samalla se ilmiselvästi vahingoittaa istutuskoneistoa, pellonhoitokoneistoa ja sadonkorjuukoneistoa.Kiviä on suuri määrä monissa maissa maamme lännessä, luoteessa ja pohjoisessa.

    Ratkaisemaan ongelmat, jotka liittyvät maaperän kivien poistamisen vaikeuteen ja kalliisiin puhdistuskysymyksiin.Yrityksemme valmistaa uudentyyppisiä kivenpoimintakoneita 4UQL-1600III, joka on varustettu 120 hevosvoiman nelipyöräisellä traktorilla.Se on kytketty kivenpoimintakoneeseen kolmipistetraktorin kautta.Traktori kävelee ajamaan kivenpoimintahommia.Kaivuveitsi menee maahan sadonkorjuuta varten ja maaperä kuljettaakseen ketjun eturiville, minkä jälkeen vilja ja maa juoksevat takaosan rumpuun.Maa-aines vuotaa rummun pyörimisen kautta ja kivet lastataan kuljetushihnan kautta.

    Tämä kivenpoimintakone ratkaisee tehokkaasti kiviä poimivien viljelijöiden ystävien ongelman.Kivenpoimintakone on kaivosalueen viljelymaan talteenotossa, jätteen virtauksen vaikutusalueen korjaus, vesivaurioituneen viljelymaan korjaus, kivien poisto ja rakennusjätteet olivat suuressa roolissa.